05-08 Lilleruds naturbruksgymnasium – hästhållning

-08 Hästskötarexamen

-08 Ungdomsledarutb. Steg I-III SvRF

11-12 Ridlärarutbildning Biologiska Yrkeshögskolan i Skara

-12 Handikappledarutb. Steg I SvRF

-17 HLR & Första hjälpen instruktör

17-18 Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar, Biologiska Yrkeshögskolan i Skara